listening

Listening to: Xin Zhong Xi Huan Jiu Shui Ai (Album Version) by Teresa Teng

Xin Zhong Xi Huan Jiu Shui Ai (Album Version) by Teresa Teng, on the album: Teresa Teng 15th Anniversary Dan Yuan Ren Chang Jiu (DIGTIAL ONLY (3 CD))

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s