listening

Listening to: Yue Liang Dai Biao Wo De Xin by Teresa Teng

Yue Liang Dai Biao Wo De Xin by Teresa Teng, on the album: Jun Tian Lai Zhi Yin 101 – Deng Li Jun 65 Nian Ji Nian

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s